Clausholm Slot

Blichermuseet på Herningsholm

Herregården Herningsholm blev opført i 1579 af den holstenske ritmester Josua van Qualen og er Herningområdets ældste, verdslige bygning. 

 

Hovedbygningen er opført i to etager og helt i renæssancetidens ånd opførte man et sekskantet trappetårn, der forbandt de to etager samt udsmykkede bygningens gavl med karmtakkede gavle. Dertil kom to mindre sidefløje samt avlsgården mod vest.

Begge dele er i dag revet ned. I dag er omridset af de i 1915-16 nedrevne avlsbygninger markeret ved parkens beplantning. 

 

Hele anlægget blev omgivet med volde og grave. Efter tidens mest moderne fæstningsprincipper fik voldene skæve bastioner, der gav mulighed for at beskyde voldenes langsider.

I midten af 1700 årene blev kravene forøget til en mere bekvemmelig bolig. Herskabet von Hielmcrone ombyggede derfor Herningsholm efter barokkens mere enkle bygningsidealer.

Herningsholm fik sin nye indvendige hovedtrappe, vel i forbindelse med en yderligere opdeling af interiørerne, der skulle gøres mere intime.

Taget blev lagt om med helvalmede gavle og de oprindelige vinduer med kurvehanksbuer erstattedes af de nuværende.

Parken med volde og grave blev omdannet efter fransk mønster, hvoraf alléhaven mod nord er bevaret.

De større rum fik ved samme lejlighed deres egen udsmykning.

Spisesalens loft blev udstyret med et maleri af jagtgudinden Diana og hendes nymfer, som en glemt hilsen fra tidligere tiders jagtmiddage på herregården.

Efter maleren Nicolas Lancrets forlæg blev riddersalen forsynet med store vægmalerier, forestillende de fire livsaldre. Malerierne er et samtidigt billede på datidens klædedragt og livsførelse på en mindre herregård.

Efter Herningsholm havde været brugt blandt andet som restaurant og hjemsted for Civilforsvarskorpset, påbegyndte Herning Museum den omfattende og tunge opgave at restaurere herregården for at sikre et stykke uvurderlig historie og et umisteligt bygningsværk for eftertiden.

Gennem denne indsats kunne Herningsholm i 1980 åbne som museum for hedens digter St. St. Blicher og hedens maler.

Vi tilbyder

  • Museum
  • Besøg
  • Events
  • Konferencer
  • Omvisninger
  • Udstillinger
  • Møder
Telefon
96261909
Adresse
Blichermuseet på HerningsholmViborgvej 727400 Herning