Damsbo Gods

Historien

Damsbo Gods, som det står i dag, er opført i 1656 af Christian den 4's rigsmarsk Anders Bille, som lod det smukke anlæg opfører. Damsbo er i nutiden landets eneste velbevarede og helstøbte parallelanlæg med to ens, fritliggende, grundmurede bygninger i et stokværk med loftsetage over. Mod nord er de to bygninger forbundet med en kraftig spærremur med skydehuller, mens der mod syd er en åben borggård.

Damsbo omtales så tidligt som i 1400-tallet dog som en almindelig bondegård og omkring 1550 under betegnelsen store og lille Damsbo, som Jacob Brockenhuus i 1552 sluttede sammen til herregården Damsbo.

Damsbo Gods, som det står i dag, er opført i 1656 af Christian den 4's rigsmarsk Anders Bille, som lod det smukke anlæg opfører. Damsbo er i nutiden landets eneste velbevarede og helstøbte parallelanlæg med to ens, fritliggende, grundmurede bygninger i et stokværk med loftsetage over. Mod nord er de to bygninger forbundet med en kraftig spærremur med skydehuller, mens der mod syd er en åben borggård.

Damsbo omtales så tidligt som i 1400-tallet dog som en almindelig bondegård og omkring 1550 under betegnelsen store og lille Damsbo, som Jacob Brockenhuus i 1552 sluttede sammen til herregården Damsbo.

Anders Bille, nåede kun i kort tid at nyde herregårdens omgivelser. I 1657 blev Anders Bille dødelig såret under svenskernes belejring af Fredericia. Herregården overgik derefter til hans søn, Henrik Bille, der imidlertid døde det følgende år. Moderen Sophie Bille solgte 
derpå Damsbo til sin datter, Sophie, gift med Mogens Rosenkrantz til Glimminge. I 1724 skifter Damsbo endnu engang ejer, da Hans Nobel overtager herregården. Efter følgende har herregården haft følgende ejere:

Hans Nobel til Sandholt, 1724-1730
Fåborg købmanden Henrik Larsen Lund, 1730-1754

I 1754 erhvervede etatsrådinde Susanne Hein til Steensgård ejendommen, som hun lod indgå i det af hende og hendes mand, Oberstløjtnant Preben Brahe, etablerede stamhus Hvedholm og senere grevskab Brahesminde. Efterkommere af slægten Bille (Brahe) sad derefter som ejere indtil 1935, hvor efter herregården har været i borgerligt eje.

Oplysninger

Navn:
Damsbo Gods
Adr.:
Strandbyvej 62
Postnr.:
5683
By:
Haarby
Tlf.:
43 58 49 49
Mail:
Web:

Type:

Herregård

Faciliteter

Bed & breakfast Besøg Bryllupper Events Ferieophold Fester Gourmetmiddage Haver Konferencer Møder Overnatning Udstillinger Weekendophold