Medlemskab: Information til nye medlemmer

I anledning af foreningen Danske Slotte og Herregaardes 25-års jubilæum
optages nye medlemmer i 2019 til halv pris det første år.

Foreningen

Foreningen Danske Slotte og Herregaarde er et turismesamarbejde mellem private og offentlige ejendomme i Danmark. Foreningen er stiftet i 1994 med det primære formål at markedsføre medlemmernes ejendomme og aktiviteterne herpå. Det gælder både ejendomme med udstillingsvirksomhed som museum og ejendomme med overnatning, restaurant, fester og anden publikumsorienteret virksomhed.

Danske Slotte og Herregaarde ledes af en bestyrelse, der arbejder efter foreningens vedtægter, der er tilpasset den virkelighed, som medlemmerne oplever i det daglige arbejde med turisme og kultur.

Bestyrelsens sammensætning er:
Birgitte Buchsti, Clausholm Slot - formand
Anders Knudsen, Sonnerupgaard Gods - næstformand
Anne Bille-Brahe, Broholm Slot
Leif Nielsen, Danske Slotte og Herregaarde

Bestyrelsen står gerne til rådighed med rådgivning og sparring.

Foreningen

Hjemmeside

Danske Slotte og Herregaarde driver en effektiv og velbesøgt hjemmeside, som du besøger lige nu, hvor hvert medlem har rådighed over god plads til med egne ord at fortælle om stedet, arrangementer, særlige tilbud, nyheder og priser. Hjemmesiden bliver pt. besøgt af 6.500 hver måned, hvilket giver ca. 15.000 – 20.000 sidevisninger hver måned. Mange af besøgende er til medlemmernes egne profilsider, som videre har mange kliks til medlemmernes egne hjemmesider.

Gavekort

Danske Slotte og Herregaardes gavekort til brug hos medlemmerne sælges via hjemmesiden. Gavekortet er en særdeles populær gaveartikel og genererer et stort salg. Kunden vælger selv gavens beløb og udskriver selv gavekortet. Ordningen administreres af foreningen, således at medlemmerne har fuld sikkerhed og minimalt arbejde med gavekortene. Når en gæst afleverer et gavekort, er det at betragte som kontanter, og pengene står på medlemmets konto dagen efter, at gavekortet er mailet til Danske Slotte og Herregaardes sekretariat. Gavekortene administreres salærfrit af foreningen, hvilket betyder, at medlemmerne får den fulde profit ved indløsning af et gavekort.

 

Facebook

Danske Slotte og Herregaarde er særdeles aktiv på Facebook, hvor vi i stor udstrækning deler og poster vores medlemmers aktiviteter, nyheder og begivenheder. Foreningen kører annoncekampagner på Facebook med op til 300.000 visninger som resultat. Danske Slotte og Herregaarde’s Facebookside har 4.800 følgere.

 

Annoncer

Foreningen annoncerer i perioder i udvalgte dagblade og magasiner.

Facebook

Optagelseskriterier

I henhold til foreningens vedtægter kan følgende optages som medlem af Danske Slotte og Herregaarde:

  • Ejere af virksomhed på slotte og herregårde med kulturelle og turistmæssige aktiviteter, herunder muligheder for overnatning.
  • Bestyrelsen kan bestemme, at ejere af eller virksomheder på andre ejendomme end slotte og herregårde kan optages som medlemmer, hvis ejendommene kan siges at have en naturlig tilknytning til foreningen Danske Slotte og Herregaarde og det virke, foreningen udøver.

 

Anmodning om optagelse bedes sendt til danskeslotteogherregaarde@mail.dk

Optagelseskriterier

Priser

I anledning af foreningen Danske Slotte og Herregaardes 25-års jubilæum optages nye medlemmer i 2019 til halv pris det første år.

Kontakt sekretariatet for pris på: danskeslotteogherregaarde@mail.dk

Kontingentet dækker udgifterne til sekretariat, hjemmeside og generel markedsføring.